Om Melesio

Melesio ble etablert i 2014 som et partnereiet investeringsselskap.

Melesio skal i kraft av kompetanse og aktivt eierskap være en langsiktig, attraktiv og verdiskapende aksjonær i både private og børsnoterte selskaper.

 

Selskapet har som mål å oppnå en robust og attraktiv risikojustert avkastning. Melesiosystemet har siden oppstart i 2014 oppnådd betydelig meravkastning på involverte investeringer, både børsnoterte og unoterte. 

Selskapene i Melesiosystemet består av Melesio Holding AS, Melesio Capital AS, Melesio Invest AS, Melesio Real Estate AS, Melesio Management AS og Melesio AS.

 

Team

Teamet i Melesio har bred investor- og rådgivningserfaring. Kunnskapen innad i teamet er komplementerende og har over tid dokumentert evne til å skape verdier.

Petter Bjertnæs

Petter har erfaring fra ABG Sundal Collier i perioden 1996 – 2011 innen investment banking og som meglersjef, i tillegg til egen investeringsvirksomhet i perioden 2011- 2014. Utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Arild Engh

 Arild har 30 års erfaring fra investeringsbank og operativ virksomhet. Fra 2001 til 2019 ledet han investment banking i ABG Sundal Collier. Utdannet sivilingeniør Norges tekniske høgskole og Høyere Avdelings eksamen Norges Handelshøyskole.

Roy Myklebust

Roy har 23 års erfaring som partner i investment banking i ABG Sundal Collier. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Oscar Semb Fredricsson

Oscar har fire års erfaring innen aksje- og kredittanalyse i Arctic Securities, samt tidligere erfaring fra Strawberry Capital og SEB Enskilda. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.