Portefølje

Melesio har vesentlige eierandeler i blant annet følgende unoterte selskaper: 

Innsikt Holding er morselskapet i et konsen bestående av flere nisjeentreprenører. Konsernet har som ambisjon å vokse både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp. Oppkjøpene vil ha fokus på eksisterende verdikjede, men det er også aktuelt å gå inn i nye nisjer som har fellestrekk med eksisterende selskaper i konsernet og for øvrig møter våre møter investeringskriterier. 

Nåværende porteføljeselskaper inkluderer: 

Sans Bygg (100% eier) – spesialisert totalentreprenør og prosjektør av storskalaprosjekter for rehabilitering av våtrom. Trygg VVS (100% eier) – en spisset rørleggerbedrift med lang erfaring med varmepumper og vannbåren gulvvarme. Trygg Elektro (100% eier) – en elektroinstallatør med fokus på større borettslag. Oslo Tapet og Gulvbelegg og Byggbelegg Elvestad (50% eier) – ledende aktører innen gulvbelegg med fokus på kontor, skoler, butikker og offentlig sektor.

Straye Gruppen er en totalunderentreprenør med industriell tilnærming som leverer tette stålbygg inkludert stålkonstruksjoner samt tette massivtrebygg. Selskapet har etablert en avdeling for solcelle- og elektroinstallsjon, samt tilknyttet seg et 50% eiet arkitektkontor for prosjektering av både privat- og næringsbygg. 

Maid4you er et av Norges ledende renholdsselskaper innen offentlig renhold og byggrenhold. Selskapet har 500 ansatte og utfører renhold i Sør-Norge.

Memory.ai utvikler programvare med formål å effektivsere den digitale hverdagen gjennom maskinæring. Selskapet har utviklet Timely, et verktøy for å automatisk logge tidsbruk, og Dewo, et verktøy for å effektivisere planlegging og sambarbeid gjennom arbeidsdagen.

Melesio er investert i Base-konsernet gjennom Base Bolig, en er en ledende boligutvikler i Stavangerregionen.

Scandec er et kompetansedrevet systemhus som leverer audiovisuelle produkter, pro audio og installert lyd. Selskapet prosjekterer og leverer alt fra små løsninger til komplekse systemer.


Legevisitt
er en teknologibasert bedrift som tilbyr en nyskapende digital tjeneste for formidling av legetjenester. Selskapet har etablert flere vertikaler for digital diagnostikk og utstedelse av resepter, som ikke krever fysisk besøk eller samtale med lege.


Intility er en ledende og hurtig voksende leverandør av IT-driftstjenester som tilbyr kunder en komplett, moderne og pålitelig IT-plattformstjeneste til en fast pris. Intility er et kompetent, sikkert, effektivt og fleksibelt alternativ til kundenes tradisjonelle driftsmodeller hvor selskaper på egenhånd eller sammen med eksterne leverandører etablerer og drifter egne, dedikerte IT-plattformer.


Stillas Spesialisten er en kostnadseffektiv leverandør av stillasutleie til små- og mellomstore entreprenører i sterk vekst. Selskapet er spesialisert på montering og utleie av både lett- og tungstillas, samt «tak-over-tak» til alle typer bygg med nedslagsfelt på Østlandsområdet.