Melesio – en
aktiv verdiinvestor

Melesio er en aktiv og fleksibel investor med fokus på både børsnoterte og unoterte investeringer