Investeringer

Melesio er en aktiv investor i et knippe av unoterte selskaper og har en konsentrert portefølje av børsnoterte aksjer. 

 

Unoterte investeringer

Melesio er en aktiv investor i unoterte selskaper blant annet innen entreprenører, teknologi, helse og eiendomsutvikling. I selskaper hvor Melesio går inn som aktiv eier søker vi primært etter små- og mellomstore nisjeselskaper med sterk markedsposisjon og dyktig ledelse som også er aksjonærer. Partnerskapet innledes med etablering av felles målsetning og plan hvor verdiskapningen drives av organisk vekst, i kombinasjon med oppkjøp og organisasjonsforsterkning. Melesio bistår selskapets ledelse løpende som rådgiver og tilfører selskapet omfattende kompetanse og erfaring knyttet til analyse- og strategiarbeid og ikke minst gjennomføring av transaksjoner.

Melesio går tidvis også inn som minoritetsaksjonær i vekstselskaper som har kommet i inntekstsgenererende fase.

Melesio har ledig investeringskapasitet og er en vekstinvestor som løpende søker nye interessante investeringsmuligheter.

Børsnoterte investeringer

Melesios investeringer i børsnoterte verdipapirer gjøres gjennom Melesio Invest, hvor Melesio er forvalter og er største aksjonær.

Investeringsuniverset er globalt, men har hittil vært konsentrert i det norske og nordiske markedet innenfor bransjer der Melesio kan etablere et analytisk fortrinn. Vi investerer hovedsakelig i aksjer, men tidvis også i rentepapirer og derivater. Melesios portefølje har historisk hatt en overvekt av sine investeringer innen bank og finans.

Teamet i Melesio har særskilt industrikunnskap i flere sektorer, inkludert bank & finans, teknologi, entreprenørvirksomhet samt helse & omsorg.